RSS
szukaj
RSS
A A A
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - BIP

Podlegające Ustawie

O G Ł O S Z E N I E

Usługa utrzymania czystości Teatru Dramatycznego w Płocku - Nowy Rynek 11

1: SWZ (PDF) (DOCX)

2: Opis przedmiotu zamówienia (PDF) (DOCX)

3: Projektowane postanowienia umowy (PDF) (DOCX)

4: Załącznik nr 1 do umowy (PDF)

5: Dokument podglądu opublikowanego ogłoszenia (PDF)

Zapytania do postępowania przetargowego na usługę utrzymania czystości Teatru Dramatycznego w Płocku – Nowy Rynek 11

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacji zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


O G Ł O S Z E N I E

(28.10.2021)

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn: „Budowa budynku wytwarzania scenografii wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wodną, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz rozbiórką budynku magazynowego, studni, wodociągu i utwardzenia placu, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1199/1 w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock” oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Identyfikator postępowania - miniportal (DOCX)

PFU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (ZIP)

Projekt budowlany (ZIP)

Projektowane postanowienia umowy (ZIP)

SWZ SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (DOCX)

Z a p y t a n i a  i  o d p o w i e d z i  d o   o g ł o s z e n i a

Odpowiedzi na zapytania nr 1 (PDF)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacji zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


O G Ł O S Z E N I E

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn: „Budowa budynku wytwarzania scenografii wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wodną, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz rozbiórką budynku magazynowego, studni, wodociągu i utwardzenia placu, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1199/1 w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock” oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Identyfikator postępowania - miniportal (PDF)

PFU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (ZIP)

Projekt budowlany (ZIP)

Projektowane postanowienia umowy (ZIP)

SWZ SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (ZIP)

Zapytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania nr 1 (PDF)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAOpublikował: Leszek Skierski
Publikacja dnia: 13.12.2021
Podpisał: Leszek Skierski
Dokument z dnia: 28.02.2012
Dokument oglądany razy: 20 901